Underkategorier

 

Kvitsanden

Kvitsanden er et av få ørkenlignende landskaper i Norge. Kvitsanden er ikke en ørken fordi det faller for mye nedbør der (grensen er 250 millimeter i året), men det er et av Norges største flygesandområder.


Foto: Lars Geithe

Kvitsanden dekker 0,4 kvadratkilometer, det vil si cirka 10 fotballbaner. Den ble til etter at en isbre smeltet for 10 000 år siden og la igjen sand og grus. Vinden beveger hele tiden på sanden. For å beholde sanden på Kvitsanden er det plantet over 100 000 trær som binder den sammen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: