Underkategorier

 

Rørosmuseet

Rørosmuseet er sammensmeltingen av museet Olavsgruva, etablert i 1979, og Rørosmuseet som ble etablert i 1930. Museet fokuserer på bergverkshistorie, sørsamisk kulturhistorie, bygningsvern og Verdensarven Røros, og har fire besøkssteder: Smelthytta, Olavsgruva, Doktortjønna og Sleggveien.


Foto: Sigurd Gartmann

Smelthytta

Bergstaden vokste opp rundt Smelthytta ved Hitterelva. Det ble smeltet koppermalm i hytta fra 1646 til 1953. Smelthytta har brent ned flere ganger, og museumsbygningen Smelthytta er bygd på ruinene av den tidligere smeltehytta. Det finnes skiftende utstillinger i Smelthytta, samt de to faste utstillingene som viser litt av Røros Kobberverks historie, og finklær fra 1800-tallet.

Sleggveien

Sleggveien er en reise tilbake i bergverkssamfunnets sosiale hierarki. I de øverste husene bodde samfunnets svakerestilte, som tatere og løsarbeidere. Kvinner var gjerne tjenestepiker hos mer ressurssterke familier, mens menn hadde yrker som spellemann, skomaker og urmaker. Om sommeren tar verter imot besøkende i noen av husene.

Doktortjønna

Friluftsparken Doktortjønna og Femundsmarka nasjonalparksenter ligger en 5-minutters gange fra sentrum. Sommerstid byr parken på naturstier, klatre- og balanseapparater, husdyr, kanotur, tur med Eliasbåten, fiske og spellflåte for barna. På Nasjonalparksenteret får du informasjon om Femundsmarka spesielt og nasjonalparker generelt, og det finnes en kafé.

Antikvariske kulturminner

Besøk gjerne også kulturminnene Rørosmuseet ivaretar. Eksempelvis gruveanleggene på Storwartz, stamphuset og rullbua på Høsa og kverna i Narjordet gir gode innblikk i Røros’ utvikling og historie.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: