Underkategorier

 

Røros kirke

Røros kirke kalles også for Bergstadens Ziir, fordi det står ”Til Guds Ære og Bergstadens Ziir” over kirkens inngangsdør. Ziir betyr pryd, og den karakteristiske kirken var nok en pryd da den ble innviet i 1784.


Foto: Aslak Raanes

Særegen og kostbar

Kirken ble bygget fra 1780 til 1784. Røros kobberverk bekostet kirken for det som var en betydelig sum på den tiden. Den ble bygget i stein med tretak og interiør i tre. Røros kirke skiller seg ut fra de fleste norske kirker ved at den har sin sponsors logo på alle sider av tårnveggen.

Fra sin plass i Kjerkgata står Røros kirke omkring 50 meter over bakken, og troner over alle bygg i Røros. Den har cirka 1600 sitteplasser, og er med det den femte største kirken i Norge.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: