Underkategorier

 

Røros Kobberverk

Røros Kobberverk startet som et partisipantskap (et slags enkelt aksjeselskap) i 1644, og ble omgjort til aksjeselskap i 1910. Verket ble dannet i en tid med mye bergverksindustri, og kriger som måtte finansieres ved å utvinne edle metaller.

Det gikk dårlig med Røros Kobberverk i begynnelsen, før Storwartz-feltet og gruva Gamle Storwartz ble funnet. I dag er Olavsgruva, verkets nest siste gruve, den eneste gruva man kan besøke med omvisning. Christianus Sextus og andre gruver eksisterer fortsatt, men har forfalt.

Smeltehyttene

Kobberet ble smeltet og klargjort til eksport i smeltehyttene. Man trengte malm, brennstoff og vann, men vann kunne ikke transporteres. Derfor lå smeltehyttene alltid ved en elv. Den viktigste smeltehytta i Røros Kobberverk lå ved Hitterelva, og Bergstaden vokste frem rundt denne.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: