Underkategorier

 

Rørosbanen

Rørosbanen er en 382 km lang jernbane som går mellom Hamar og Støren gjennom Østerdalen. Den er Norges første stambane, som betyr at den forbinder to landsdeler, i dette tilfelle Trøndelag og Østlandet.


Glåmos stasjon

Det jobbes i skrivende stund med å elektrifisere Rørosbanen, som er dieseldrevet. På turen kjører man forbi mange flotte stasjonsbygninger som enten er vernet eller verneverdige.

Historie

Rørosbanen besto opprinnelig av flere banestrekninger. Den ble gradvis ombygd fra smalsporet (1067 mm) til normalsporet (1435 mm) mellom 1917 og 1941. Dovrebanen, som også er en stambane, har alltid ligget foran Rørosbanen med tanke på infrastruktur og trafikk, og Rørosbanen har derfor tidligere vært nedleggingstruet. De to banene er nå tilknyttet hverandre i Hamar og Støren, og Rørosbanen er også tilknyttet Solørbanen på Elverum.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: